Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

BAZI KİMYASALLARIN VE ELEKTRONİK EŞYANIN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2016/8435

26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı R.G.

Ekli “Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/12/2015 tarihli ve 138292 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kapsam

MADDE 1- (1) Ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 2016 yılında uygulanmak üzere, aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

(2) Tanımı belirtilen eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı eşya kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TABLO

 

No

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2811.19.80.90.19

Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)

Ton

2.000

0

2

2905.31

Etilen Glikol (Etandiol)

Ton

230.000

0

3

2916.12.00.00.13

Butil Akrilat

Ton

65.000

0

4

2915.32

Vinil Asetat

Ton

67.000

0

5

2926.10

Akrilonitril

Ton

75.000

0

6

3806.10

Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri

Ton

40.000

0

7

3815.90.90

Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör

Ton

450

0

8

3902.10

Yalnız aşağıdaki özellikleri içeren Polipropilen;

- ISO 527 testine göre “Çekme Modülü” değeri 1525 MPA (megapascal) veya daha fazla fakat 1575 MPA’dan fazla olmayan,

- ISO 75-2 testine göre “Isıl Deformasyon Sıcaklık” değeri 85 oC veya daha fazla fakat 90 oC’den fazla olmayan,

- ISO 179/leA testine göre “Charpy Çentikli darbe Dayanım (23 °C’de)” değeri 3,5 kJ/m2 veya daha fazla fakat 4 kJ/m2’den fazla olmayan,

- ISO 1133 testine göre “Akışkanlık İndeks değeri 11 gram/10dakika veya daha fazla fakat 13 gram/10 dakikadan fazla olmayan

Ton

7.500

0

9

3903.30

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

- 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

*”L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,

*”a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,

*”b” değeri-0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır

akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton

4.000

0

10

8414.30.81.90.00

Rotatif (rotary) tip kompresör, soğurma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.

Adet

450.000

0

11

8529.90.92.00.00

Veya

9405.40.39.00.00

Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus

Adet

40.000.000

0

 

 

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.


Sıra No 16   Sıra No 17   Sıra No 18   Sıra No 19   Sıra No 20

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları