Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-180.05

Konu   :Menşe Şahadetnamesinin

             Düzenleneceği Ülkeler Hakkında

 

08.01.2021 / .................

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 38/1 inci maddesi “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir” hükmünü amirdir.

Mezkur maddede yer alan "...menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir” ifadesinde yer alan ihracatçı ülke tabiri ile eşyanın gönderildiği ülke ifade edilmekte olup ticaret yapılan ülke mezkur madde çerçevesinde menşe şahadetnamesi düzenleyebilecek ülkeler arasında yer almamaktadır.

Bununla birlikte, son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, Avrupa Birliği`nde (AB) mukim firmaların merkezlerinin ve şubelerinin farklı üye ülkelerde yerleşebildiği veya aynı firmanın farklı ülkelerde üretim tesislerinin bulunabildiği, dolayısıyla zaman zaman eşyanın sevk ülkesi ile faturanın düzenlendiği ülkelerin farklı olabildiği, menşe şahadetnamesinin eşyanın menşe ülkesi veya sevk edildiği ülke tarafından düzenlenmediği durumlarda söz konusu belge ülkemizce kabul edilmediğinden ithalatçıların zor durumda kaldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere AB, tek pazar olarak malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı ve iç sınırların olmadığı bir alandır. Üye ülkeler arasında söz konusu serbest dolaşım ilkesinin benimsendiği ve bu yönde fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırıldığı, dolayısıyla aynı teknik ve mali kuralların geçerli olduğu tek bir bölge niteliğinde olduğu hususu dikkate alındığında AB üye ülkelerinden sevk edilen eşyanın menşeine ilişkin hususlarda da Birliğin tek bir ülke gibi ele alınması mümkündür.

Bu bağlamda, AB ülkelerinden yapılan sevkiyatlarda ticaret yapılan ülke ile ihracat ülkesinin/sevk ülkesinin farklı AB üyesi ülkeler olduğu durumlarda, menşe şahadetnamesinin hangisi tarafından düzenlendiğine bakılmaksızın kabul edilmesi; diğer ülkelerden yapılan sevkiyatlarda ise yalnızca menşe ülke veya ihracatçı ülke tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Sıra No 3185   Sıra No 3186   Sıra No 3187   Sıra No 3188   Sıra No 3189

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları