Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 35)

Ticaret Bakanlığından: 24.06.2021 tarih ve 31521 sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.

 

AB Tüzük No:

AB Resmi Gazetesi Seri No:

AB Resmi Gazetesi Tarihi:

1971

L 281

31/10/2017

1983

L 287

4/11/2017

2157

L 304

21/11/2017

2244

L 324

8/12/2017

2245

L 324

8/12/2017

2246

L 324

8/12/2017

2247

L 324

8/12/2017

2248

L 324

8/12/2017

77

L 14

19/1/2018

81

L 16

20/1/2018

220

L 43

16/2/2018

267

L 51

23/2/2018

407

L 74

16/3/2018

553

L 92

10/4/2018

603

L 101

20/4/2018

787

L 134

31/5/2018

837

L 141

7/6/2018

838

L 141

7/6/2018

1207

L 220

30/8/2018

1208

L 220

30/8/2018

1209

L 220

30/8/2018

1243

L 232

17/9/2018

1489

L 252

8/10/2018

1530

L 257

15/10/2018

1531

L 257

15/10/2018

1785

L 293

20/11/2018

1864

L 304

29/11/2018

2041

L 327

21/12/2018

612

L 105

16/4/2019

613

L 105

16/4/2019

643

L 110

25/4/2019

644

L 110

25/4/2019

645

L 110

25/4/2019

646

L 110

25/4/2019

647

L 110

25/4/2019

705

L 120

8/5/2019

822

L 134

22/5/2019

823

L 134

22/5/2019

830

L 137

23/5/2019

921

L 148

6/6/2019

922

L 148

6/6/2019

923

L 148

6/6/2019

924

L 148

6/6/2019

925

L 148

6/6/2019

926

L 148

6/6/2019

927

L 148

6/6/2019

928

L 148

6/6/2019

1082

L 171

26/6/2019

1404

L 236

13/9/2019

1661

L 251

1/10/2019

1811

L 278

30/10/2019

1812

L 278

30/10/2019

186

L 39

12/2/2020

191

L 40

13/2/2020

516

L 114

14/4/2020

517

L 114

14/4/2020

622

L 144

7/5/2020

693

L 162

26/5/2020

724

L 170

2/6/2020

725

L 170

2/6/2020

956

L 211

3/7/2020

957

L 211

3/7/2020

958

L 211

3/7/2020

1279

L 301

15/9/2020

1288

L 302

16/9/2020

1289

L 302

16/9/2020

1290

L 302

16/9/2020

1291

L 302

16/9/2020

1317

L 309

23/9/2020

1701

L 382

16/11/2020

1702

L 382

16/11/2020

2080

L 423

15/12/2020

2179

L 433

22/12/2020

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Armonize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Cumhurbaşkanınca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210624-8-1.pdf

 

 


Sıra No 3476   Sıra No 3477   Sıra No 3478   Sıra No 3479   Sıra No 3480

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları