Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-010.06.01

Konu   :Gümrük Yönetmeliği 196/A Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Genelge

 

14.06.2022 / 75510314

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere;

"Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması

MADDE 196/A-(1) 196 ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebilir.

(2) Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." Maddesi eklenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği 196/A maddesinin uygulanmasına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

1- 196 ncı madde uyarınca tahlile tabi tutulması gereken eşyanın tahlil işleminin, rejim beyanında bulunmadan önce yapılmasını talep eden yükümlü, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler, analiz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, bulunması halinde fatura örneği, numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren belgeler ve daha önceki tahlil raporlarıyla birlikte, eşyanın tarife pozisyonunu içerecek şekilde bir dilekçe ile gümrük idaresine başvuru yapacak ve başvuru dilekçesinde eşyanın bulunduğu yeri detaylı olarak belirtecektir.

2- Başvuru sırasında yükümlüden, Gümrük Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınacaktır.

3- Gümrük Yönetmeliği 198 inci ve 199 uncu madde hükümleri uyarınca eşyadan, muayene ile görevli memur tarafından şahit numunesiyle beraber beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda numune alınacaktır.

4- Gümrük Yönetmeliği 200 üncü madde hükmü uyarınca, numune ve şahit numune, numune alma tutanağı örneği ile birlikte gümrük personeli refakatinde, gümrük personeli refakatinde gönderilemeyecek durumlarda ise posta veya kargo ile Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilecektir.

5- Laboratuvar Müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği`nin 201 inci maddesi çerçevesinde numunenin tahlili yapılarak ilgili gümrük idaresine tahlil sonucu gönderilecektir.

6- Tahlil sonuçları beyan sahibine tebliğ edilecektir.

7- Tahlile ilişkin itiraz ve ikinci tahlil, Gümrük Yönetmeliği`nin 588 inci ve 589 uncu madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

8- Rejim beyanına konu eşyanın, rejim beyanında bulunmadan önce tahlil edilen eşya ile aynı eşya olmadığına dair kanıt (özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık) bulunması halinde muayene ile görevli memur tarafından, Gümrük Yönetmeliği`nin 202 nci maddesi çerçevesinde laboratuvara gönderilecek numunelerin hangi yönden tahlile gerek görüldüğü LARA Programı üzerinden açık ve eksiksiz bir şekilde yazılacak ve işlemler tekemmül ettirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Sıra No 4065   Sıra No 4066   Sıra No 4067   Sıra No 4068   Sıra No 4069

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları