Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

  Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 15.01.2021   
  08.01.2021 60341619 Beyannamenin 24 No`lu Alanı Hk
  Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 14.01.2021   
  12.01.2021 60573502 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Ücret Tarifesi - İthalat İşlemleri İndirimi

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 11.01.2021   
  2021-25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine İlişkin TSE İç Genelge
  2021-9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği İç Genelge

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 09.01.2021   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2021-1
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2021-4

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 08.01.2021   
  Genelge 2021-03 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi
  Genelge 2021-2 TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi
  08.01.2021 ......... Menşe Şahadetnamesinin Düzenleneceği Ülkeler Hakkında
  Genelge 2021-01 TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi
  07.01.2021 60411165 Menşe ve Dolaşım Belgeleri
  06.01.2021 60394613 Çiçek fideleri ve köklendirilmiş çelikler-fidanların süs bitkisi veya çiçek olarak değerlendirilmeyip yüzde18 KDV uygulanması

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 07.01.2021   
  07.01.2021 tarihi itibariyle yayımlanan BTB`ler
  31.12.2020 60298504 Birleşik Krallık STA
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2006-11de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Çevre Bakanlığı 2020-29 İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar
  Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 04.01.2021   
  Petrokimyasallar 04-10 Ocak 2021 Fiyatları

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 01.01.2021   
  7262 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)
  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 31.12.2020   
  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-20
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-7
  Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-2
  Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-5
  Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-5
  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat 2021-6
  Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-25
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-23
  İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-22
  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-21
  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-16
  Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-15
  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-14
  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021-13
  Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-12
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-11
  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-10
  “Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-9
  Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-8
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-6
  Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-5
  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-4
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-3
  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2021-1
  Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-5
  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-16
  Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ İthalat 2021-15
  İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-13
  Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ İthalat 2021-12
  Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İthalat 2021-9
  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-17
  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18)
  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-8
  Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ İthalat 2021-20
  Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-19
  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-4
  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-11
  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat 2021-1
  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/10)
  Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/3)
  Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14)
  Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
  Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 3352
  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar Sayısı 3351
  İthalat Rejimi Kararı Sayısı 3350
  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 30.12.2020   
  Genelge 2020-28 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı
  Genelge 2020-27 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri
  30.12.2020 60221855 İngiltere STA geçiş sürecinde menşe beyanı ile teminat uygulaması ve daha önce varmış olan eşyada A.TR belgesi ibraz süresi
  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Karar Sayısı 3345
  7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar Sayısı 3343
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)
  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109   110 
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları