Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

  Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 01.01.2018   
  Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
  2017-11176 93 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 31.12.2017   
  2017-11167 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2018 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar
  İthalat Tebliği İthalat 2018-1
  2017-11168 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
  2017-11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 16

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 30.12.2017   
  BKK 2017-11175 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-21
  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-20
  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-18
  Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-17
  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-16
  Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-15
  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-14
  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-13
  Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-12
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-11
  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-10
  “Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-9
  Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-8
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-7
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-6
  Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-5
  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-4
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-3
  Japonyadan İthal Edilecek Gıda Ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-2
  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2018-1
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2017-38
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2009-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2016-48 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-34 in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
  İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İthalat 2017-4
  Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ 2017-49
  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  2017-11164 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
  Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No-80

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 29.12.2017   
  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 62
  Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ 2018-1
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2017-37
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2017-36

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 27.12.2017   
  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
  Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 1
  İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği İthalat 2017-3

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 26.12.2017   
  BKK 2017-11024 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 25.12.2017   
  Kakao Ayçiçeği Tohumu 19.12.2017
  Ceviz Badem Ekim 2017 19.12.2017
  Kahve Ekim-Kasım 19.12.2017
  Pirinç Ekim 19.12.2017
  Petrokimyasallar 25 - 31 Aralık 2017 Reuters
  PETKİM 18-24 Aralık

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 23.12.2017   
  7064 AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28.04.2016 Tarihli ve 1-2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
  Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri A Sıra No-9
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2017-35
  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  7065 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 21.12.2017   
  Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
  Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
  Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
  Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 20.12.2017   
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43   44 
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
444 3 140 numaralı destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları