Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:13.04.2018 tarih ve 30390 sayılı R.G.

MADDE 1 – 1/3/2018 tarihli ve 30347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kilogram*)

8507.10.20.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

4

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

4

8507.10.80.00.11

Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler

3,25

8507.10.80.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

3,25

8507.20.20.00.11

Traksiyoner akümülatörler

3,25

8507.20.20.00.19

Diğerleri

3,25

8507.20.80.00.00

Diğerleri

3,25

* Kilogram: Brüt Ağırlık”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı - Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- İhracatçı - Üretici Bilgi Formu (2E’de belirtilen belgenin ibraz edilmesi durumunda aranmaz.)” olarak değiştirilmiş ve aynı eke 2D- Proforma fatura veya ticari faturanın sureti paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

2E- Kapasite Raporu: Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı yapılmamak üzere ithal edilecekse, üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı ya da noter veya ilgili Sanayi Odası tasdikli sureti. (Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen firmalar Ek-2B’de yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formunu ibraz etmek zorundadır.)”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 31/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Sıra No 1415   Sıra No 1416   Sıra No 1417   Sıra No 1418   Sıra No 1419

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları