Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/30)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı R.G.

MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Yukarıdaki maddelerde yer alan hususlar çerçevesinde, önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca nihai gözden geçirme soruşturması ile değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mezkur Tebliğler konusu eşya için uygulanan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Menşe/Çıkış Ülkesi

Üreticiler

110 gr/m2 ağırlığının üstü için önlem oranları (CIF%)

110 gr/m2 ağırlığı ve altı için önlem oranları (CIF%)

Filipinler

Tüm üretici/ihracatçılar

70,44%

21,13%

 

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3) uyarınca nihai gözden geçirme soruşturması ile değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Gümrük idareleri, 11 inci maddede belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında tabloda belirtilen menşe/çıkış ülkesi için gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 1678   Sıra No 1679   Sıra No 1680   Sıra No 1681   Sıra No 1682

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları