Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

D U Y U R U

I- PC Gümrük Külliyatı hizmetlerinde aşağıdaki başlıklarla yeni çalışmaların alt yapısına başlanmış olup, Ekim/Kasım 2018 döneminde yürürlüğe girecektir.
 

YENİ HİZMET BAŞLIKLARI
 

MEVZUAT EĞİTİMLİ / SORU BANKASI

Branşlara göre hazırlanmış soru bankası aracılığı ile sürekli mevzuat eğitimi/takibine ilişkin çalışmadan, gümrük müşavir yardımcı adayları, gümrük müşavir adayları ve devlet memuru kadrosunda yükselme sınavlarına hazırlanan tüm camia mensupları faydalanabilecektir. (DETAYLI BİLGİ)

GÜMRÜK TARİFE BİLGİ EDİNME

Eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun tespiti için bilgi talebi ile İthalat / İhracat Gümrük işlemlerinde risk kriterleri bilgi talebi. (DETAYLI BİLGİ)

MÜTALAA/İTİRAZ/SAVUNMA TALEPLERİ

Gümrük işlemi henüz başlamamış konularda mevzuat yönüyle çelişkiye düşüldüğünde yorum/görüş istenilmesi; İhtilaflı bir dosyayla ilgili itiraza gerek olup olmadığı durumuna göre; itiraz yapılacak ise savunmanın ana fikri / sonuç bölümüne ilişkin görüş bildirilmesi veya itiraz edilmesine gerek olmadığına dair gerekçeli mevzuat bilgi talebi; İdari itiraz süreci tamamlanmış bir dosyada Mahkemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin mütalaa verilerek, gidilecek ise savunmada ana fikri oluşturacak gerekçeli mevzuat görüşü bildirilmesi; Menşei kazanıp kazanmadığına ilişkin bilgi talebi v.b. gümrük işlemlerinde yazılı mütalaa talepleri karşılanacaktır.

REFERANSLARDAN ULAŞILMAK İSTER MİSİNİZ? (Külliyat Ana Ekranda yer almak)

Referanslardan ulaşılabilir olan abonelerin, abonelik yenilemelerinde % 40’a kadar indirim hakkı verilebilmektedir. (DETAYLI BİLGİ)

 

II- Söz konusu ek hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte üç yıldır değişiklik yapılmayan PC Gümrük Külliyatı yıllık abone ücretleri de aşağıdaki gibi revize edilecek olup, abone yenileme süreçleri de internet ortamında doğrudan kullanıcılar tarafından yapılacak ve çeşitli indirim imkanları sunularak hizmet araçları çeşitlendirilecektir. 

YENİ ABONELİK ÜCRET TARİFELERİ

01 Ekim 2018 tarihi itibariyle üyelik ücreti (Bir Yıllık) KDV Hariç aşağıdaki gibidir.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ile DİĞER KİŞİ VE KURULUŞLAR İÇİN

1 Kullanıcı

460 TL + KDV

 

6 Kullanıcı

1.290 TL + KDV

9 ve üzeri kullanıcılar için satış ofisiyle görüşme yapılarak fiyat belirlenecektir

2 Kullanıcı

720 TL + KDV

 

7 Kullanıcı

1.400 TL + KDV

3 Kullanıcı

900 TL + KDV

 

8 Kullanıcı

1.520 TL + KDV

4 Kullanıcı

1.000 TL + KDV

(1 Mobil Hediye)

 

       4 (dört) ve üzeri PC kullanıcılarına + mobil cihaz üyeliği için beher 120 TL + KDV uygulanır.

5 Kullanıcı

1.150 TL + KDV

 

Sadece Mobil Cihaz aboneliği: Beher kullanıcı için 220 TL + KDV

GÜMRÜK PERSONELİ İÇİN

 

Sadece 1 (Bir) Mobil Cihaz

220 TL + KDV (Beher)

 

Sadece 1 (Bir) PC-Bilgisayar

250 TL + KDV (Beher)

 

1 PC + 1 Mobil Cihaz

370 TL + KDV (PC + Mobil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak; - Abonelik yenileme süresi bitmeden önce üyelik yenilemesi yapanlara % 5 

- Referanslardan ulaşabilir olanlara + % 5-25 (Program Ana Ekranında ve PC Gümrük Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. Şti. web sayfasında yayımlanması)

- PC Gümrük danışmanlık/soru bankası hizmetlerini kullananlara + % 5-30

Oranında indirim uygulanacak olup, her ne olursa olsun indirim oranı toplamda % 40 dan fazla uygulanmayacaktır.

 

 

PC GÜMRÜK KÜLLİYATI

MEVZUAT EĞİTİMLİ SORU BANKASI

AMACI 

üTicaret Bakanlığı’nın gümrük işlemlerine konu birimlerinde görev yapan kamu personelinin kariyer yükselme sınavları ile gümrük ve dış ticaret danışmanlık şirketlerinde görev yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Gümrük Müşavirlerinin mesleki yazılı sınavları ve sözlü sınavlarına hazırlık yapabilmelerini sağlamak,

üSınava hazırlanma dışında, mevzuatı teoriden pratiğe aktarma, pratiği doğru teoriye oturtma ve kalıcı bir öğrenim alabilmeleri için uygulamalı, mevzuat gerekçeli ve söz konusu mevzuatın ilgili yayım organı ve mülga/meri ilişkilerini pekiştirmek,

üGümrük ve Dış Ticaret mevzuatı eğitim/öğretim alanında kendini ispatlamış, yayınları kabul görmüş, özel ve kamu sektöründe faaliyet sürdüren tüm kişi ve kuruluşların aynı mevzuat/soru bankasında tüm kullanıcılara ulaşmasını sağlamak,

üYer veya zaman kavramı olmadan internetin bulunduğu her ortamda daha önce tecrübe ettiği/çözdüğü soru veya cevapların ilgili mevzuatlarında değişiklik olması halinde söz konusu değişikliklerin takip edilmesini sağlayarak mevzuat takibinde kişi kuruluşların güncel kalabilmelerini sağlamak.

YÖNTEM ve KURALLARI 

v  Sınav branşları, kariyer meslek sınav türlerine göre değil mevzuat başlıklarına göre ayrıştırılmıştır. Zira, kendine özgü bir terminolojisi olan gümrük ve dış ticaret mevzuatının her kademede bilinmesi gereken ortak değerleri/kavramları bulunmakta olup, bu kavramların içselleştirilmesi durumunda her kademedeki gümrük ve dış ticaret mensubunun daha başarılı olacağı düşüncesindeyiz.

v  Bir seferde her bir branştan en az 50, en fazla 300 soru satın alınabilir. Satın alınan sorular için oluşturulan barkod, ilk satın alma sırasında beyan edilen e-posta adresiyle birlikte kullanılabilir.

v  Soru çözümleri tamamlanmadan programdan çıkılması (internet bağlantı sorunları vs. nedenlerle yarım kalması gibi) durumunda aynı barkod ve e-posta ile tekrar giriş yapıldığında, en son kalınan yerden devam edilecektir.

v  Her bir satın alma sonrası farklı soru gönderilir, satın alma sırasında belirtilen miktarda farklı soru kalmamış olması halinde sistem tarafından soru sayısı doğrudan kalan soru adedi ile revize edilir.

v  Her bir soru tek tek açılacak olup, şıkları işaretlenenler ekranda açık halde kalacak, satın alınan soruların 50 ve katları sayıyla çözümü bitmeden doğru/yanlış şıklar gösterilmeyecektir. Soru çözümleri tamamlandığında “Doğru/Yanlış Kontrol” butonu aktifleşecek, liste üzerinden ilgili sorulara geçiş yapılarak mevzuat yönüyle detaylı inceleme yapılabilecektir.

v  Çözülen/Cevaplanan soruların aynı barkod ve e-posta ile “Cevaplanmış Sorular” bölümünden doğru/yanlış listesi bir yıl süreyle yeniden çağrılabilir. Ancak, her bir soru cevap şıkkı işaretlenmiş ve gerekçe mevzuatı ile birlikte doğrudan ekrana gelecektir.

v  Daha önce çözülen/cevaplanan soruların 3 (üç) yıl süreyle mevzuat değişikliği nedeniyle değiştirilmesi ve/veya iptal edilmesi durumunda soru satın almada beyan edilen e-posta adresine gerekçeli bilgilendirme yapılarak, mevzuat eğitimindeki süreç, güncel mevzuat takibatıyla devam ettirileceğinden soru bankasındaki tüm sorular mer’i mevzuat içerikli olacaktır.

v  PC Gümrük Külliyatı tarafından üretilen sorularda mevzuat dayanakları ile birlikte ek notlar yayımlanacak olup, ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan sınavlarda çıkmış olan sorularda ise sadece yayımlandığı sınavın adı, dönemi ve doğru şıkkın ilgili mevzuatına yer verilecektir.

v  Her ne kadar, soru sistemi test mantığı ile hazırlanmış olsa da her bir sorunun aynı zamanda bir konuyu -gümrük ve dış ticaret camiasının her bir kadrosundaki stajyerine ve/veya en kıdemli personeline- anlatım yeterliliğine sahip Ek Notlar ve İlgili Mevzuat metnini de içerecektir.

v  Ek notlar; soru metni, cevap şıkları ve mevzuat metninde yer verilen tümcelerden ayrı olarak, doğru/yanlış şıklar arasındaki ilişkiyi/çelişkiyi öne çıkaracak, anlatım diliyle ve özellikle mesleki terim ve terminolojilerinin algılanmasını/öğretilmesini amaçlayacak cihette olacaktır.

v  İlgili Mevzuat metni; doğru ve/veya yanlış şıkların mevzuat dayanaklarında sadece ilgili madde metinlerine yer verilecektir. Ancak, mevzuatın adı, yayımlandığı ilk resmi gazete tarih ve sayısı ile içerik metninde değişiklik yapılmış ise o değişikliğe ilişkin resmi gazete tarih ve sayısını da gösterir (mevzuat metninden bir punto küçük/italik/renkli) şekilde düzenlenecektir.

v  Soruların zorluk derecesi ilk üretim sırasında soru sahibince/editörce (Külliyat tarafından belirlenmiş kriterler doğrultusunda) belirlenecektir. Ancak, soruların nihai zorluk derecesi her bir sorunun en az 10 ayrı kişi tarafından çözümü yapıldıktan sonra Külliyat tarafından geliştirilen algoritmayla belirlenecek olan puanlamanın, soru üreticisinin belirlediği derece puanıyla karşılaştırması sonrası oluşacak standart sapmaya göre sabitlenecektir.

v  Üretilen soruyla ilgili olarak (cevap şıkları etkilensin/etkilenmesin) dayanak mevzuatında değişiklik olduğunda, söz konusu değişikliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten, resmi gazetede yayımlanmayan yönerge, genelge, tasarruflu yazılar vb. diğer mevzuatta ise PC Gümrük Külliyatı’nda yayımlandıktan sonra 21 gün içinde güncellenecektir.

BRANŞLAR:

1.      Gümrük Mevzuatı (Gümrük Kanunu, Uygulanmasına İlişkin 2009/15481 s. BKK, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Gümrük Genel Tebliğleri ve Genelgeler dahil Gümrük Rejimleri, Tasfiye Mevzuatı, TIR ve Transit işlemlerine ilişkin diğer mevzuat)

2.      Kaçakçılık Mevzuatı (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere Kolluk birimlerinin uyguladığı diğer Kanun, Kararname, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler ile kaçak eşyanın tasfiye mevzuatı)

3.      Tarife Mevzuatı (474 ve 3501 Sayılı Kanunlar ile 4458 Sayılı Kanunun 15-16.Maddeleri ve bunlara bağlı mevzuat, Sınıflandırma Kararları, Genel Yorum Kuralları, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve tarife uygulamalarına ilişkin diğer Tebliğ, Genelge ve tasarruflu yazılar doğrultusunda GTİP tespitine ilişkin uygulamalar)

4.      Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat Rejim Kararı, İhracat Rejim Kararı, Menşe Mevzuatı, Tercihli Tarife -A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1, EUR-MED, Form A- Dış Ticaret Tedbirlerine ilişkin Kanun (Dampinge Karşı Vergi, Koruma, Kota, Gözetim ve Tarife Kontenjanı), ilgili Yönetmelik ve Tebliğler; Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri vb.)

5.      Kıymet/Matrah/Vergiler (Kıymet tespitine ilişkin Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve içtihatlar; GV, KDV, ÖTV, İGV, EMY ve KKDF uygulamaları başta olmak üzere diğer Vergilendirme usul ve esasları, matrah tespiti ve hesaplamalara ilişkin örnekler)

6.      Kamu Yönetimi / Mali Mevzuat ile değerleri (657 Sayılı Devlet Memurları, 6183 Sayılı Amme Alacakları ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunları ile Kamu Maliyesi vb. diğer branşlarda yer almayan ancak gümrük ve dış ticarette cari işlemlerde kullanılan diğer ilgili kanunlar ve bağlı mevzuat)  

 

 

 

PC GÜMRÜK KÜLLİYATI

GÜMRÜK TARİFE BİLGİ EDİNME

AMACI:

ü  Gümrük ve dış ticaret işlemleriyle ilgilenen tüm kesimlerin ister gümrük müşaviri olarak dolaylı temsil, ister doğrudan temsilde firma yetkilisi veya ister ise kariyer sınavlarına hazırlık için veya mesleki yeterliliği için çalışmakta olan özel sektör elemanı/kamu personeli olsun, eşyanın tarife sınıflandırmasına ilişkin yorum gücüne katkı sağlamak.

ü  Uygulamada farklı pozisyonlarda sınıflandırılan eşyanın Genel Yorum Kuralları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerçekte hangi pozisyonda olması gerektiğine ilişkin mütalaa verilmesidir.

YÖNTEM ve KURALLAR 

ü  Tarife Bilgi Edinme birimi sadece e-posta ortamında yazılı yapılabilmektedir.

ü  Ekteki form ile başvurulur. Şirket tarafından “bilgi talebinin karşılanıp karşılanamayacağı” ilgiliye bildirilir, e-posta adresinin teyidi ve ücret ödemesi yapıldıktan sonra yükümlülük süresi başlatılır.

ü  Yükümlülük süresi iki iş günüdür. Anlık veya interaktif bilgi talepleri kabul edilmeyecektir.

ü  Tarafımızdan yapılan mütalaa kati bir tespit olmayıp bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hiçbir hal ve şartta idari veya kaza-i mercilerde gerekçe, dayanak veya kaynak olarak gösterilemez. Yanlış veya doğru olmasına göre tazminata veya iltifata konu olamaz.

 

GÜMRÜK TARİFE BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 • Adı Soyadı: ……………………*
 • Mevcut Göreviniz/Unvanınız....*
 • E-posta adresi: …………………*
 • Cep Telefon No: ……………….*
 • Külliyat Abonesi misiniz?: Evet/Hayır Abone No/Firma: ……….
 • Faturalandırma için TC/Vergi No: ………….
 • Adres: …………………………………….….

Bilgi Talebi Türü

 • Sadece GTİP Bilgisi:      120 TL
 • Mevzuat Gerekçeli GTİP Bilgisi:      450 TL
 • Sadece GTİP ve İthalat Kriterleri Bilgisi:    400 TL
 • Mevzuat Gerekçeli GTİP ve İthalat Kriterleri Bilgisi:      650 TL

 

 

Sıra No 1698   Sıra No 1700   Sıra No 1701   Sıra No 1702   Sıra No 1703

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları