Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

PCGK Not: Söz konusu tebliğ “…önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına…” şeklinde karar verilmiş olup, Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmadığı sürece herhangi bir ek mali yükümlülük TAHSİL EDİLMEYECEKKTİR.

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/7)

Ticaret Bakanlığından:20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı R.G.

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) çerçevesinde soruşturma yürütülen ürünlerde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından geçici korunma önlemi kararı alındığını duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu Ek-1’de yer alan tabloda gösterilen ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen şekilde ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Ara İnceleme Raporu

MADDE 3 – (1) Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların yer aldığı Ara İnceleme Raporu Bakanlığın internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) adresinde “Kurumsal” başlığı altında İthalat Genel Müdürlüğünün “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yayımlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1 Geçici Önlem Uygulanacak Ürün Listesi

Sıra

Ürün Grubu

GTP

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı (Ton)

Ek Mali Yükümlülük (%)

1

Yassı Mamuller

72.08

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

3.117.670

25%

72.09

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış)

72.10

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)

72.11

Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):

72.12

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar)

72.25

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla)

72.26

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.den az olanlar)

2

Uzun Mamuller

(Çubuklar, Teller ve Profiller)

72.13

Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

558.534

72.14

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil)

72.15

Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubuklar

72.16

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

72.17

Demir veya alaşımsız çelikten teller

72.27

Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

72.28

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

3

Boru ve İçi Boş Profiller

73.03

Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller

273.901

73.04

Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

73.05

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (kaynaklı, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı 406,4 mm.yi geçenler)

73.06

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)

4

Paslanmaz Çelikler*

72.19

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar

139.934

72.20

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar)

5

Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri

73.02

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar

27.044

 

 

 

* 7229.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.21, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11 ve 7212.20 hariç


Sıra No 1708   Sıra No 1709   Sıra No 1710   Sıra No 1711   Sıra No 1712

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları