Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(NO: 2018/3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:09.10.2018 tarihli ve  30560 sayılı R.G.

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 2 nci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,”

“k) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

l) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde ve 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-2’sinin (1) numaralı sırasında yer alan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü” ibaresi “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü”, (5) numaralı sırasında yer alan “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından”, (8) numaralı sırasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan” ibaresi ve (9) numaralı sırasında yer alan “Şeker Kurumu’ndan” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığından”, (12) numaralı sırasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”, (20) numaralı sırasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca”, (25) numaralı sırasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, (13) ve (26) numaralı sıralarında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (15) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15. Demiryolu ulaştırması yatırımlarında;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yetki belgesi sureti (Komple yeni yatırımlarda bu belgeler tamamlama vizesi aşamasında aranır).”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2012

28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/4/2014

28968

2-

8/5/2014

28994

3-

25/9/2014

29130

4-

28/4/2016

29697

5-

25/6/2016

29753

6-

27/8/2016

29814

7-

26/7/2017

30135

8-

1/6/2018

30438

9-

10/6/2018

30447

 


Sıra No 1734   Sıra No 1735   Sıra No 1736   Sıra No 1737   Sıra No 1738

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları