Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 323

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı R.G.

Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır."

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılır."

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik 5/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesine eklenen fıkra ve diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

19.06.2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

2/10/2012

2012/3802

13/10/2012

28440

28/1/2013

2013/4288

15/2/2013

28560

27/5/2013

2013/4763

30/5/2013

28662

27/1/2014

2014/6058

9/5/2014

28995

30/6/2014

2014/6588

6/8/2014

29080

15/12/2014

2014/7273

5/3/2015

29286

16/3/2015

2015/7496

8/4/2015

29320

20/8/2015

2015/8050

27/8/2015

29458

9/11/2015

2015/8216

19/11/2015

29537

29/2/2016

2016/8715

8/4/2016

29678

7/9/2016

2016/9139

5/10/2016

29848

13/2/2017

2017/9917

22/2/2017

29987

24/4/2017

2017/10111

3/5/2017

30055

17/7/2017

2017/10585

17/8/2017

30157

25/12/2017

2017/11175

30/12/2017

30286 (3.Mükerrer)

16/10/2017

2017/11133

20/01/2018

30307

17/1/2018

2018/11297

22/2/2018

30340

9/4/2018

2018/11651

28/4/2018

30405

14/5/2018

2018/11816

22/6/2018

30456

4/6/2018

2018/11930

22/6/2018

30456

13/9/2018

91

14/9/2018

30535

 

 


Sıra No 1793   Sıra No 1794   Sıra No 1795   Sıra No 1796   Sıra No 1797

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları