Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.01

Konu   : İmal Yılı Uygulamasında Araç

İthalatı

 

03.12.2018 / 39401258

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.11.2018 tarihli ve 0039168193 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

 

 

 

 

 

Ek       :1 adet yazı

Dağıtım :Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :59335903-205.02

Konu   :İmal Yılı Uygulamasında Araç

İthalatı

 

24.11.2018 / 39168193

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi:     a) 22/12/2006 tarihli ve 50624 sayılı yazımız.

b) 07/05/2012 tarihli ve 32697 sayılı yazımız.

c) 14/03/2012 tarihli ve 19015 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile İthalat Rejimi Kararı’nın 7‟nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52; 8429.59; 87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonları dışında yer alan eşyanın (zikredilen tarife pozisyonları hariç), kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.

Bilahare, ilgi (c)’de kayıtlı yazımız ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescilini gerektiren ve Tebliğ’de araç olarak anılan motorlu araç ve römorkların model yılı olarak imal yılının esas alınmasına ilişkin uygulamanın yürürlüğe girdiği 01/01/2013 tarihi itibarıyla her yılın son dört (4) ayında üretildiği Motorlu Araçlar ve Römorkların İmal Yılının Belirlenmesi Hakkında SGM-2011/12 sayılı Tebliğe göre tespit edilen 87.01; 87.02; 87.03; 87.04; 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan otomotiv ana sanayi ürünlerinin, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla, ertesi yılın ilk dört (4) ayı içerisinde ithaline izin verilmesine ilişkin değişiklik mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

Döviz kurlarında baş gösteren beklenmedik artışın piyasayı olumsuz yönde etkilediği, bu artış sonucunda firmaların otomobil ve iş makinası satışlarının düştüğü, antrepodaki stokların arttığı dikkate alınarak;

- 87.03 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “Binek Otomobil” tanımlı araçların kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla 2018 yılının son altı ayında üretildiği uygunluk belgesine göre tespit edilenlerin 30/6/2019 tarihine kadar,

- 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinalarından 2018 yılında üretilenlerin 31/12/2018 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/2/2019 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek,

ithaline izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.


Sıra No 1831   Sıra No 1832   Sıra No 1833   Sıra No 1834   Sıra No 1835

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları