Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

GENELGE

2019/6

Cumhurbaşkanlığından:13.04.2019 tarihli ve 30744 sayılı R.G.

Konu: Ticaretin Kolaylaştırılması

Koordinasyon Komitesi

 

"Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol" ile söz konusu Protokolün eki “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın onaylanması, 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; mezkûr Protokol ve eki Anlaşma, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; üyelere ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması komitesi kurma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda; anılan Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında; Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Dış Ticaret Derneği temsilcilerinden oluşan "Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi" kurulmuştur.

Koordinasyon Komitesi'nde temsil edilmek üzere; bakanlıklar bakan yardımcısı, kurum ve kuruluşlar en az başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesi, Gümrük Müşavirleri Dernekleri ise tümünü temsilen yönetim kurulu başkanı düzeyinde daimi temas noktası tespit edeceklerdir.

Koordinasyon Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Koordinasyon Komitesi toplantılarına, gerekli görüldüğünde; diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir. Koordinasyon Komitesinin çalışmaları, 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların devamı niteliğinde olacaktır.

Koordinasyon Komitesi'nin çalışmalarına destek olmak üzere bir Teknik Komite kurulması uygun bulunmuştur. Koordinasyon Komitesi ve Teknik Komite'nin çalışma usul ve esasları, Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısında belirlenecektir.

Komite çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için Komite üyelerine gereken her türlü destek ve yardım sağlanacaktır.

2016/27 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

12 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI


Sıra No 2102   Sıra No 2103   Sıra No 2104   Sıra No 2105   Sıra No 2106

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları