Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

SERBEST BÖLGELERE VEYA GÜMRÜK ANTREPOLARINA GİRİŞ İÇİN VEYA GEMİ KUMANYACILIĞI İÇİN GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİN VETERİNER KONTROLLERİNE İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/31)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2019/20)

Tarım ve Orman Bakanlığından:08.05.2019 tarihli ve 30768 sayılı R.G.

MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Beyanname: Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ve bu Tebliğin EK-1’inde yer alan belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ürünlerin ülkeye girişindeki veteriner sınır kontrol noktasından sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla sevk edilen uygun olmayan ürünlerin sevkiyatlarına veteriner giriş belgesi ve EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.

(3) Bir antrepodan sınır ötesi deniz taşımacılığı aracına doğrudan veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen özel olarak onaylanmış bir antrepo yoluyla gönderilen uygun olmayan ürünlerin tüm sevkiyatlarına EK-1’deki beyannameyi temel alan belge eşlik eder. İşletmeci, EK-1’deki beyannameyi ürünlerin gemiye varış yaptığına dair gemi idaresinin resmi yetkililerine onaylatarak teslimattan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde antrepodan sorumlu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Her bir sevkiyat için, veteriner giriş belgesinin ve beyannamenin özel referans numarası.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kaynaklarını ve varışlarını doğrulamak için depolama sırasında sevkiyatların belge ve kimlik kontrollerinin yapılması,

c) Antrepolardan gönderilen tüm sevkiyatların ilgili belgeler ile çıkış yaptığının kontrol edilmesi,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Beyanname

MADDE 9 – (1) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tesisler yetkili makamın gözetimi altına alınır.

(2) EK-1’de yer alan beyannameyi temel alan belge, farklı menşein sevkiyatlarından elde edilen ürünleri içeren bir sevkiyat için kullanılabilir.

(3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen menşe noktasının yetkili makamını bilgilendirme yukarıda açıklanan beyannameyi temel alan belge yoluyla olur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2016

29886

 


Sıra No 2153   Sıra No 2154   Sıra No 2155   Sıra No 2156   Sıra No 2157

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları