Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

  Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 30.12.2018   
  Araç Parçalarinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-25
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-23
  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-21)
  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-20
  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-16)
  Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-15)
  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-13)
  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-14
  Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-12)
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-11)
  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-10)
  “Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-9
  Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019-8)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat (Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-7)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat (Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-6)
  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-4)
  Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-5)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-3)
  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-1)
  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dahil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 527)
  Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 529
  Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 528
  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2018-9

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 29.12.2018   
  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-18)
  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-17)
  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-16)
  Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-15)
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-14)
  İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazi Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-13)
  Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-12)
  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-11)
  Banknot Ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-10)
  Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-9)
  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-8)
  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-7)
  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-6)
  Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-5)
  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-4)
  Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-3)
  Harp Silahları İle Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-2)
  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-1)
  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 517)
  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 28.12.2018   
  7159 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  21.12.2018 40049096 YYS firma tesislerin fiziki değişikliği, depo açılması ve kiralanmasının bildiriminde usul ve süreler ile istisnalar ISO 27001 9001
  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
  Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 518
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2018-8
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2018-9
  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 4
  27.12.2018 40189746 2018 Aralık ayı sonuna kadar ihracat mesai dışı taleplerinin mesai ücretlerinin tahsil edilmeden kabulü
  27.12.2018 40160521 YYS firmalarının yıllık faaliyet raporlarında dikkat edilecek hususlar
  26.12.2018 40174626 GGT Gümrük İşlemleri Seri No 157 yeniden değerleme 2019 yılı artışlarının yılbaşında yürürlüğe gireceği

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 27.12.2018   
  24 - 30 Aralık 2018 Petkim
  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2018-17 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi
  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
  Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 512
  Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2019 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ No 2019-1

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 26.12.2018   
  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 501)
  Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışındaki Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2019 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar Sayısı 499
  25 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan BTB ler
  21.12.2018 40041123 Kripto Para Makinesi İthalatı ve İhracatı kısıtına yer verilmediği (antminer ve ekran kartı, sanal para, bitcoin, BTC) ile 1072 sk
  21.12.2018 40020912 TPS Dahilde işleme izinlerinde sisteme fotoğraf, katalog ekleneceği ile belge aslı istenilmeksizin elektronik kontrol
  Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 497
  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No 157)

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 24.12.2018   
  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 22.12.2018   
  Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 21.12.2018   
  2018-22 Sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi Genelgesi
  18.12.2018 39881988 DAĞITIM Yazı- Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi_Ek_Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
  5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 20.12.2018   
  Süs Bitkileri 16-31 Aralık 2018 fiyatları
  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sayısı 483

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 19.12.2018   
  GENELGE 2018-21 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri
  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 475
  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kota Dâhilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesine İlişkin Karar Sayısı 479
  7155 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

 1   2   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   72   73 
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları