Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
  
 

  Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 09.01.2019   
  Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) Ek SEBİS Genelge
  09.01.2019 Tarihinde Yayımlanan BTB ler
  07.01.2019 40373233 Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında Ek Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun
  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/4)
  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/7)
  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/5)
  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/2)

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 08.01.2019   
  Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 555

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 07.01.2019   
  03.01.2019 40402625 Serbest Bölgelerden Yurt Dışına transit ve ihracat hükmünde Atık Gönderiminde ÇED uygunluk izni ile komisyonun uygun görüşü aranacağı durumlar

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 05.01.2019   
  04.01.2019 Tarihinde Yayımlanan BTB ler
  Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı 554)

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 03.01.2019   
  Süs Bitkileri 01-15 Ocak 2019 Fiyatları
  Genelge 2018-23 İhracatta Kıymet Araştırması gümrük işlem süreçleri ile ihracatçılar birliği ve maliyeye bildirim durumları
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 02.01.2019   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-2
  Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ İhracat 2018-10
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-4
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-3
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-40
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018-15
  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ -İhracat 2017-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2018-9
  Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 541
  Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 540
  Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Karar Sayısı 536
  Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 535
  Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No 82
  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 63
  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 5

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 31.12.2018   
  2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar Sayısı 537
  27.12.2018 40224599 Karayoluyla AB ye yapılacak yaş sebze meyve ihracatlarında ön bildirim TRACES 1 Ocak 2019 itibaren

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 30.12.2018   
  Araç Parçalarinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-25
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-23
  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-21)
  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-20
  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-16)
  Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-15)
  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-13)
  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-14
  Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-12)
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-11)
  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-10)
  “Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-9
  Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019-8)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat (Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-7)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat (Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-6)
  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-4)
  Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-5)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-3)
  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2019-1)
  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dahil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 527)
  Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 529
  Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 528
  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2018-9

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 29.12.2018   
  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-18)
  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-17)
  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-16)
  Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-15)
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-14)
  İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazi Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-13)
  Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-12)
  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-11)
  Banknot Ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-10)
  Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-9)
  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-8)
  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-7)
  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-6)
  Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-5)
  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-4)
  Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-3)
  Harp Silahları İle Bunların Aksam Ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-2)
  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-1)
  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 517)
  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)

  Konu Başlığı Güncelleme Tarihi : 28.12.2018   
  7159 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  21.12.2018 40049096 YYS firma tesislerin fiziki değişikliği, depo açılması ve kiralanmasının bildiriminde usul ve süreler ile istisnalar ISO 27001 9001
  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
  Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 518
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2018-8
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2018-9
  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 4
  27.12.2018 40189746 2018 Aralık ayı sonuna kadar ihracat mesai dışı taleplerinin mesai ücretlerinin tahsil edilmeden kabulü
  27.12.2018 40160521 YYS firmalarının yıllık faaliyet raporlarında dikkat edilecek hususlar
  26.12.2018 40174626 GGT Gümrük İşlemleri Seri No 157 yeniden değerleme 2019 yılı artışlarının yılbaşında yürürlüğe gireceği

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67   68 
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 destek
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları